Λογιστής/τρια 162 views

Job Overview

Ζητείται λογιστής/λογίστρια για το τμήμα λογιστηρίου για πλήρη απασχόληση στην Λεμεσό.

 

Προσόντα:

  • Άπταιστα ελληνικά και πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια σε παρόμοια θέση
  • Εμπειρία σε λογιστικά προγράμματα
  • Κάτοχος διπλώματος LCCI Higher θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

 

Καθήκοντα:

  • Συνεχής παρακολούθηση όλων των συναλλαγών και καταγραφής τους στο λογιστικό σύστημα. Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Bookkeeping – Accounting)
  • Συμφιλίωση τραπεζών και καταθέσεις.
  • Προετοιμασία δηλώσεων Φ.Π.Α. και άλλων συναφών υποχρεώσεων.
  • Καταχώρηση εισαγωγών στο λογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας.
  • Επικοινωνία με προμηθευτές
  • Αρχειοθετήσεις

 

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας στην διεύθυνση : topvacancy.cy@gmail.com

Apply for this job