Λογιστήριο 263 views

Job Overview

Η Salamis Shipping Services Ltd, μέλος του Οργανισμού Salamis,  ζητά να προσλάβει άτομο στο Λογιστήριο στα γραφεία της στην Λεμεσό.

 

Λογιστήριο – Γενικά Καθήκοντα

 

  • Προϋπηρεσία σε συναφή τομέα τουλάχιστον 1-2 χρόνια
  • Γνώσης Λογιστικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
  • Καλές οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες

 

 

Aπολαβές/Ωφελήματα

 

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: c.zographou@salamistours.com

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

 

 

 

Apply for this job