Λειτουργός στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών (μέγιστη διάρκεια απασχόλησης μέχρι τα 2 έτη) – Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα – Λευκωσία και Λεμεσός 227 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Ο πελάτης μας, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στην Κύπρο,  επιδιώκει να προσλάβει Λειτουργούς στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών σε προσωρινή βάση με μέγιστη διάρκεια απασχόλησης μέχρι τα 2 έτη. 

 

Κύρια καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων του Οργανισμού
 • Προώθηση και παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Οργανισμού
 • Χειρισμός εσωτερικής και εξωτερικής γραπτής επικοινωνίας
 • Παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών τόσο σε υφιστάμενους όσο και σε δυνητικούς πελάτες του Οργανισμού
 • Συνεισφορά στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Οργανισμού

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου με ελάχιστο βαθμό 17/20 ή 85/100 για ιδιωτικές σχολές
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατά προτίμηση στους τομείς των Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Προσανατολισμός προς την επίτευξη στόχων, άριστες οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Ενθουσιώδης με υψηλό βαθμό προσωπικής ακεραιότητας, ειλικρίνειας και σεβασμού προς τους άλλους
 • Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση βασικών πακέτων (π.χ. Microsoft Office)
 • Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στη Λευκωσία και Λεμεσό, Κύπρος.

 

Σημειώσεις:

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση με βάση το μηνιαίο πρόγραμμα 7:30-20:35 με το σύστημα βάρδιας καθώς και κατάλληλη εκπαίδευση σε συστήματα και δεξιότητες επικοινωνίας στους υποψηφίους που θα επιλεγούν διασφαλίζοντας τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών του.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι την Παρασκευή 03/03/2023.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν  εμπιστευτικού χειρισμού.

 

Apply for this job