Λειτουργός Λογιστηρίου – Christos Patsalides Corporate Management Ltd, Λευκωσία 268 views

Job Overview

Ο πελάτης:

Εκ μέρους του πελάτη μας Christos Patsalides Corporate Management Ltd ζητούμε για εργοδότηση άτομο για τη θέση του Λειτουργού Λογιστηρίου στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Λογιστική υποστήριξη διεθνών πελατών της εταιρείας
 • Παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε Εταιρικά σχήματα πελατών
 • Διαχείριση του λογιστικού συστήματος της εταιρείας, καταχώρηση και έλεγχος λογιστικών εγγράφων
 • Έκδοσης τιμολογίων, έλεγχος εισπράξεων, δυνατότητα συμφιλίωσης τραπεζικών λογαριασμών και δυνατότητα ετοιμασίας Ισοζυγίου και βασικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Καταχώρηση δηλώσεων ΦΠΑ και VIES
 • Αναφορά κατευθείαν στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατέθουν από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και τους προϊστάμενους

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Λογιστική ή άλλο συναφή τίτλο σπουδών, ή Δίπλωμα στα Οικονομικά ή ACCA trainee
 • Κάτοχος Διπλώματος LCCI Higher
 • Πολύ καλή γνώση τηε Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση προγραμμάτων της Microsoft, ιδιαίτερα Word και Excel
 • Εμπειρία λογιστικού προγράμματος θα θεωρηθεί προνόμιο (E-soft κλπ)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη με οργανωτικές ικανότητες
 • Ελάχιστη  σχετική εμπειρία: 1-3 χρόνια

Τοποθεσία:
Η θέση είναι για τα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Απολαβές και Ωφελήματα:
Ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφερθεί στον επιτυχημένο υποψήφιο

Apply for this job