Λειτουργός Λογιστήριου – Εταιρεία στο Χρηματοοικονομικό Τομέα – Λευκωσία, Κύπρος 205 views

Job Overview

Η Εταιρεία:

Εκ μέρους πελάτη μας που δραστηριοποιείται στον Χρηματοοικονομικό Τομέα, αναζητούμε για άμεση εργοδότηση Λειτουργό Λογιστηρίου για τα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

 

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

  • Καθημερινή παρακολούθηση των χρεωστών της Εταιρείας και καταχώρηση χρεοπιστώσεων στο σύστημα.
  • Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τον έλεγχο και επιθεώρηση επί των οικονομικών και λογιστικών βιβλίων.
  • Ελέγχει και συμφιλιώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε σχέση με τις εγγραφές του λογιστικού συστήματος της Εταιρείας.
  • Έλεγχος τιμολογίων και ετοιμασία πληρωμών.
  • Διαχείριση μικρού ταμείου με μετρητά

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Λογιστική ή άλλο συναφή κλάδο.
  • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office).
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Τοποθεσία:

Στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Οργανισμού στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας και θα περιλαμβάνει ένα εκλυστικό πακέτο μισθού και παροχών καθώς και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη σε ένα σταθερό και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job