Λειτουργός Αγορών 100 views

Job Overview

Η ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ, Εταιρεία μέλος του Ομίλου Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Αγορών.

Κύρια καθήκοντα θέσης:

 • Καταχωρεί ηλεκτρονικά τα τιμολόγια αγορών και τα αντιπαραβάλει με αναφορά τις σχετικές εντολές αγοράς τόσο ποσοτικά όσο και αξιακά.
 • Συντονίζει σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του τμήματος παραλαβών τις καθημερινές προτεραιότητες. Παραμένει ο κύριος συντονιστής και ελεγκτής των εργασιών του Τμήματος Αγορών σε περίπτωση απουσίας του Προϊσταμένου.
 • Παρακολουθεί την απόδοση των προμηθευτών και του αποθέματος τους και επικοινωνεί μαζί τους για τυχόν μη-συμμορφώσεις ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.
 • Συντηρεί το αρχείο ειδών ενημερώνοντας και συντονίζοντας άλλα τμήματα για πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν .
 • Ενημερώνει το πελατολόγιο της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικών ανακοινώσεων για θέματα εμπορικού ενδιαφέροντος.
 • Εκτελεί διάφορες κινήσεις που αφορούν το απόθεμα χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Διαχείρισης της Αποθήκης .
 • Ελέγχει το απόθεμα και τοποθετεί παραγγελίες σε προμηθευτές με χρήση συγκεκριμένων αλγορίθμων και συγκεκριμένης πολιτικής αποθεματοποίησης. Διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές τους καλύτερους όρους προμήθειας τόσο για την εταιρεία όσο και για το πελατολόγιο της.
 • Εξελίσσει το Λογισμικό Διαχείρισης της Αποθήκης και τις διαδικασίες του τμήματος σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του τμήματος.
 • Συμμετέχει σε διάφορα Projects που αφορούν το τμήμα.

Προσόντα:

 • Πτυχίο με κατεύθυνση χρηματοοικονομικά, λογιστικά η Διοίκηση Επιχειρήσεων (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα)
 • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστο 3 ετών σε τμήμα προμηθειών ή διαχείρισης αποθεμάτων εμπορεύσιμων προϊόντων . Τυχόν πρόσθετη εμπειρία στον χώρο των Logistics ή/και των φαρμακευτικών προϊόντων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ ή και προγραμμάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη. Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική Διεύθυνση  hr@kedifap.com

Apply for this job