ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 142 views

Job Overview

Η εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της ακόλουθης θέσης:

Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, ομαδικός χαρακτήρας, δυνατότητα εργασίας υπό πίεση, οργανωτικά προσόντα και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Προηγούμενη πείρα σε εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών είναι απαραίτητη
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα λογισμικού Office (Excel, Outlook email)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και απαραίτητα Αγγλικής γλώσσας, γραπτό και προφορικό λόγο
 • Απόφοιτος/η Λυκείου ή Κολλεγίου

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Διαχείριση Υποδοχή και τηλεφωνικού κέντρου
 • Οργάνωση παραγγελιών παραδόσεων και παραλαβών, προετοιμασία εγγράφων, επικοινωνία με συνεργάτες
 • Υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
 • Προετοιμασία δειγμάτων, εγγράφων, προσφορών, παραγγελιών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Αρχειοθέτηση, Διαχείριση μικρού ταμείου και βασικών λογιστικών εγγραφών

Απολαβές

Προσφέρονται ελκυστικά πακέτα απολαβών για πενθήμερη εργασία ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα των υποψηφίων για ολική απασχόληση

Ωράριο εργασίας 08.00-13.00 / 14.00-17.00

Αιτήσεις

Παρακαλούμε όπως το βιογραφικό σας σημείωμα να αποστέλλεται στο email: costas@panayiotides.com

Apply for this job