ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (BACK OFFICE) 252 views

Job Overview

Η Εταιρεία OLYMPUS FOODS (CYPRUS) LTD, ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση  “Λειτουργός Γραφείου (Back Office)”, για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Απαραίτητα Επαγγελματικά Προσόντα 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 2 ετών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εξαιρετικές ικανότητες γραφής στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
 • Άριστος χειρισμός εφαρμογών MS Office. ( Outlook, word, Excel)
 • Γνώση χειρισμού συστημάτων ERP Atlantis & SAP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Καθήκοντα και απαραίτητες ικανότητες  

 • Διοικητική υποστήριξη πωλήσεων
 • Καταχώρηση διαφόρων παραστατικών (τιμολόγια, πιστωτικά, έξοδα) και ενημέρωση πελατών
 • Έλεγχος παραγγελιών, επιστροφών και αποθεμάτων αποθήκης
 • Οργάνωση Γραφείου και διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών του
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  ικανότητες
 • Ικανότητες διαχείρισης ταυτόχρονων προτεραιοτήτων και χρονικών προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων. Επιπρόσθετα, το άτομο θα εργάζεται σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο επιδιώκεται η συνεχής ανάπτυξη, το ομαδικό πνεύμα και η πρωτοβουλία.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες οι οποίοι θα επιλεγούν στα πλαίσια αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων / αιτήσεων.

Apply for this job

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (BACK OFFICE) 28 views

Job Overview

Η Εταιρεία OLYMPUS FOODS (CYPRUS) LTD, ζητά για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση  “Λειτουργός Γραφείου (Back Office)”, για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Απαραίτητα Επαγγελματικά Προσόντα 

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 2 ετών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εξαιρετικές ικανότητες γραφής στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
 • Άριστος χειρισμός εφαρμογών MS Office. ( Outlook, word, Excel)
 • Γνώση χειρισμού συστημάτων ERP Atlantis & SAP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Καθήκοντα και απαραίτητες ικανότητες  

 • Διοικητική υποστήριξη πωλήσεων
 • Καταχώρηση διαφόρων παραστατικών (τιμολόγια, πιστωτικά, έξοδα) και ενημέρωση πελατών
 • Έλεγχος παραγγελιών, επιστροφών και αποθεμάτων αποθήκης
 • Οργάνωση Γραφείου και διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών του
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  ικανότητες
 • Ικανότητες διαχείρισης ταυτόχρονων προτεραιοτήτων και χρονικών προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων. Επιπρόσθετα, το άτομο θα εργάζεται σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο επιδιώκεται η συνεχής ανάπτυξη, το ομαδικό πνεύμα και η πρωτοβουλία.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες οι οποίοι θα επιλεγούν στα πλαίσια αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων / αιτήσεων.

Apply for this job