Κλητήρας 186 views

Job Overview

Η Εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, Oneworld Ltd,  ζητά για πλήρη εργοδότηση άτομο για την θέση του Κλητήρα στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

 • Βοήθεια στην εκτέλεση της εργασίας εντός και εκτός γραφείου, στα πλαίσια των εργασιών της Εταιρείας (έφορος εταιρειών, γραφείο κοινωνικών ασφαλίσεων, γραφείο φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, τράπεζες κλπ.)
 • Διεκπεραίωση του ταχυδρομείου (παραλαβή και καταχώρηση αλληλογραφίας), μεταφορά επιστολών, άλλων εγγράφων και δεμάτων εντός και εκτός της Εταιρείας
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών χειρωνακτικών καθηκόντων του ανατεθούν που να σχετίζονται με την λειτουργεία της εταιρείας
 • Χειρισμός φωτοτυπικών μηχανών, τηλεομοιοτυπικών μηχανών, γραφειακού εξοπλισμού και άλλων τεχνικών μέσων
 • Θα φροντίζει για τον έλεγχο των γραφείων κατά το πέρας της εργάσιμης μέρας, καθώς επίσης για τη θέρμανση/κλιματισμό και φωτισμό τους
 • Διεκπεραίωση οποιασδήποτε εργασίας του ανατίθεται εκτός Εταιρείας από την διοίκηση της εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα
 • Σχετική προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Το πακέτο αποδοχών που θα προσφερθεί στους επιτυχόντες υποψηφίους θα είναι βάση προσόντων και πείρας.  Οι παροχές περιλαμβάνουν 13ο μισθό, ετήσια άδεια 21 ημερών και ταμείο προνοίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο ghadjipavlou@oneworldweb.net.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί αυστηρή εχεμύθεια.

Apply for this job