ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – RECEPTIONIST 97 views

Job Overview

H Cyprus Import Corporation Ltd, ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση Διαχειριστή/τριας Τηλεφωνικού Κέντρου/Ταμείου και Υποδοχής (Receptionist) σε υποκατάστημα της εταιρείας στην Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση συναλλαγών με πελάτες με χρήση ταμείων
 • Είσπραξη πληρωμών με μετρητά, επιταγές ή πιστωτικές κάρτες
 • Υποδοχή πελατών κατά την είσοδο και έξοδο τους απο το κατάστημα
 • Υποστήριξη και διαχείριση προγραμματισμένων ραντεβού πελατών
 • Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των απαιτούμενων παραστατικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εργασιακή εμπειρία ως ταμίας λιανικής ή σε παραμφερή θέση στον χώρο των πωλήσεων
 • Γενική γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου
 • Προσανατολισμός στην ικανοποίηση των πελατών
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής πείρας, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpaschali@cic.com.cy μέχρι και τις 5.6.2022 αναγράφοντας την θέση εργασίας για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 691603, κα Γεωργία Πασχάλη.

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που λαμβάνουμε, θα ειδοποιηθούν μόνον οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη.

Ολα τα βιογραφικά θα τύχουν επιστευτικού χειρισμού.  Βιογραφικά που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα εξετάζονται και θα καταστρέφονται άμεσα.  Βιογραφικά που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κρατηθούν για έξι μήνες απο την ημερομηνία πλήρωσης της πιο πάνω θέσης και θα καταστραφούν.

 

Apply for this job