ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 231 views

Job Overview

Η Cyprus Import Corporation Ltd (CiC Ltd), γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Πωλητή Ανταλλακτικών στην Λευκωσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Δημιουργία παραγγελιών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι την πώληση και την ολοκλήρωση της.
 • Παραγγελίες/παραλαβές ανταλλακτικών.
 • Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων ή μέσω του συνεργείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον ως πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
 • Απολυτήριο Λυκείου / Τεχνικής Σχολής.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γενική γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου).
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλων εργασιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Η αντιπροσωπεία μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία σε εργαστήρια τα οποία είναι ασφαλή, φιλικά και καθαρά.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά  να αποστέλλονται στο gpaschali@cic.com.cy μέχρι την 21.7.2022 αναγράφοντας την θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 691603.

Apply for this job

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 184 views

Job Overview

Η Cyprus Import Corporation Ltd (CiC Ltd), γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για την θέση του Πωλητή Ανταλλακτικών στην Λευκωσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Δημιουργία παραγγελιών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι την πώληση και την ολοκλήρωση της.
 • Παραγγελίες/παραλαβές ανταλλακτικών.
 • Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων ή μέσω του συνεργείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον ως πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
 • Απολυτήριο Λυκείου / Τεχνικής Σχολής.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Γενική γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου).
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλων εργασιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία.
 • Ικανότητα να αντεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.

Η αντιπροσωπεία μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία σε εργαστήρια τα οποία είναι ασφαλή, φιλικά και καθαρά.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά  να αποστέλλονται στο gpaschali@cic.com.cy μέχρι την 21.7.2022 αναγράφοντας την θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 691603.

Apply for this job