ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ 176 views

Job Overview

Η GCP Auditors Ltd παρέχει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών και συμβουλών στους τομείς της λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, φορολογικού προγραμματισμού και γνωμοδότησης, ΦΠΑ, επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών, εγγραφής και διοίκησης εταιρειών και υπηρεσιών εταιρικής εκπροσώπησης.

 

Η GCP Auditors Ltd αναζητά να προσλάβει άμεσα ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ  για το τμήμα του λογιστηρίου

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Μέσης Εκπαίδευσης
  • LCCI Higher / AAT/ Πτυχίο Λογιστικής ή ισοδύναμο προσόν
  • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια πρακτική πείρα
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ελληνικών
  • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση Microsoft Office

 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα πιο πάνω προσόντα, μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους με απόλυτη εχεμύθεια μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2023 στην πιο κάτω διεύθυνση:

 

GCP Auditors Ltd

2 Zakinthou street

1st Floor,

6018 Larnaca, Cyprus

Tel:     (+357) 24 629 800

Fax:    (+357) 24 629 801

Email:   info@gcpaudit.net

Website: www.gcpaudit.net

Στους επιτυχόντες υποψηφίους προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την πείρα και προσόντα.

Apply for this job