Κενή Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου – TOPTOWN SERVICES LIMITED 179 views

Job Overview

Η Toptown Services Ltd, αντιπρόσωπος των PROPER, TONY’S CHOCOLONELY, COPPA COCKTAIL, BARCELONA BEER COMPANY και άλλων γνωστών brands στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη λειτουργού Λογιστηρίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

•Καταχώρηση τιμολογίων και άλλων λογιστικών εγγραφών.

•Ετοιμασία καταστάσεων συμφιλίωσης λογαριασμών.

•Συμφιλίωση τραπεζών.

•Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για διευθέτηση πληρωμών.

•Παροχή υποστήριξης στο διευθυντή της εταιρεάις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•Δίπλωμα λογιστικής LCCI Level 3 (Higher) ή CAT

•Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας

•Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Excel, προγράμματα λογιστικής μηχανογράφησης)

•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

•Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, οργάνωσης και προγραμματισμού

•Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@toptownservices.com, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job

Κενή Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου – TOPTOWN SERVICES LIMITED 51 views

Job Overview

Η Toptown Services Ltd, αντιπρόσωπος των PROPER, TONY’S CHOCOLONELY, COPPA COCKTAIL, BARCELONA BEER COMPANY και άλλων γνωστών brands στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη λειτουργού Λογιστηρίου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

•Καταχώρηση τιμολογίων και άλλων λογιστικών εγγραφών.

•Ετοιμασία καταστάσεων συμφιλίωσης λογαριασμών.

•Συμφιλίωση τραπεζών.

•Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για διευθέτηση πληρωμών.

•Παροχή υποστήριξης στο διευθυντή της εταιρεάις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

•Δίπλωμα λογιστικής LCCI Level 3 (Higher) ή CAT

•Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας

•Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Excel, προγράμματα λογιστικής μηχανογράφησης)

•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

•Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, οργάνωσης και προγραμματισμού

•Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@toptownservices.com, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job