Καθαριστής / Καθαρίστρια 313 views

Job Overview

Καθαριστής / Καθαρίστρια

Η φαρμακευτική εταιρεία Delorbis Pharmaceuticals Ltd ζητά να προσλάβει άμεσα καθαριστή / καθαρίστρια παραγωγής για τις εγκαταστάσεις τους στην Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

 

Καθήκοντα:

  • Καθαριότητα και απολύμανση εσωτερικών χώρων της παραγωγής

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Να μπορεί να εργάζεται και απογευματινή βάρδια αν χρειαστεί
  • Να μπορεί να εργάζεται ως μέλος ομάδας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Προηγούμενη πείρα σε συναφή κλάδο φαρμακευτικής εταιρείας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τον κωδικό PCL-002 για τη συγκεκριμένη θέση και να αποστείλετε το βιογραφικό σας το αργότερο μέχρι τη 15η Μαΐου  2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@delorbispharma.eu

 

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

 

                                                                                 DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

                                                                          Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

                                                                       Οδός Αθηνών 17, 2643 Εργάτες

                                                                           www.delorbispharma.eu

Apply for this job

Καθαριστής / Καθαρίστρια 145 views

Job Overview

Καθαριστής / Καθαρίστρια

Η φαρμακευτική εταιρεία Delorbis Pharmaceuticals Ltd ζητά να προσλάβει άμεσα καθαριστή / καθαρίστρια παραγωγής για τις εγκαταστάσεις τους στην Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

 

Καθήκοντα:

  • Καθαριότητα και απολύμανση εσωτερικών χώρων της παραγωγής

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Να μπορεί να εργάζεται και απογευματινή βάρδια αν χρειαστεί
  • Να μπορεί να εργάζεται ως μέλος ομάδας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Προηγούμενη πείρα σε συναφή κλάδο φαρμακευτικής εταιρείας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 

Παρακαλείσθε όπως αναφέρετε τον κωδικό PCL-002 για τη συγκεκριμένη θέση και να αποστείλετε το βιογραφικό σας το αργότερο μέχρι τη 15η Μαΐου  2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@delorbispharma.eu

 

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

 

                                                                                 DELORBIS PHARMACEUTICALS LTD

                                                                          Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

                                                                       Οδός Αθηνών 17, 2643 Εργάτες

                                                                           www.delorbispharma.eu

Apply for this job