Καθαριστές / Καθαρίστριες – Λεμεσός 152 views

Job Overview

Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ»,  ζητά να προσλάβει άμεσα Καθαρίστρια / Καθαριστή για πλήρη απασχόληση

Καθήκοντα:

 • Εφαρμόζει τις διεργασίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των Νοσηλευτικών Θαλάμων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες
 • Υλοποιεί όλες τις έκτακτες εργασίες καθαριότητας που έχουν ανατεθεί από την υπεύθυνη υπηρεσίας καθαριότητας εντός της ημέρας
 • Καθαριότητα και απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος απολυτήριου Λυκείου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Απολαβές και ωφελήματα:

 • Ανταγωνιστικό  πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ετήσια άδεια
 • Ταμείο Προνοίας
 • 38 ώρες εργασίας
 • Υπερωρίες επι πληρωμή
 • Άλλα συναφή ωφελήματα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές Μισθολογικής Ανέλιξης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email hr@melathroneoka.com.cy ή  σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός, Κύπρος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.

 

Apply for this job