Καθαρίστρια 207 views

Job Overview

Θέση Εργασίας Καθαρίστριας:

 

Η δικηγορική εταιρεία ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 1 θέσης καθαρίστριας.

 

Καθήκοντα και ευθύνες μεταξύ άλλων:

  • Καθαριότητα των γραφείων της εταιρείας μας – συμπεριλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

 

Πακέτο Απολαβών:

  • Μισθός αναλόγως πείρας συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού
  • Ώρες εργασίας: Δευτέρα με Πέμπτη 8:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 και Παρασκευή: 8:00-13:00

 

Αιτήσεις:

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalliskallis.com με θέμα “καθαρίστρια“.

 

Apply for this job

Καθαρίστρια 206 views

Job Overview

Θέση Εργασίας Καθαρίστριας:

 

Η δικηγορική εταιρεία ΚΑΛΛΗΣ & ΚΑΛΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 1 θέσης καθαρίστριας.

 

Καθήκοντα και ευθύνες μεταξύ άλλων:

  • Καθαριότητα των γραφείων της εταιρείας μας – συμπεριλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

 

Πακέτο Απολαβών:

  • Μισθός αναλόγως πείρας συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού
  • Ώρες εργασίας: Δευτέρα με Πέμπτη 8:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00 και Παρασκευή: 8:00-13:00

 

Αιτήσεις:

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalliskallis.com με θέμα “καθαρίστρια“.

 

Apply for this job