Ιατρικός Επισκέπτης για επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου 212 views

Job Overview

Ιατρικός Επισκέπτης για επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου

 

Βασικά Καθήκοντα:

 • Προώθηση (επιστημονική ενημέρωση) φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε επαγγελματίες υγείας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο (κατά προτίμηση πτυχίο Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Χημείας, Ιατρικού Επισκέπτη ή άλλο συναφές).
 • Πολύ καλή γνώση Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδηγού.
 • Οργανωτικές ικανότητες και ανάπτυξη πρωτοβουλίας, ευχάριστη προσωπικότητα, ευφράδεια λόγου.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ταμείο προνοίας.

 

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ένα από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: George Petrou LTD: Τ.Θ. 17100, 2260 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος

Φαξ: 22753644 | E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Medical Representative for Larnaca and Famagusta districts

Basic Responsibilities:

 • Promotion (medical detailing) of pharmaceutical and parapharmaceutical products to health professionals.

 

Required Qualifications:

 • University degree (preferably a degree in Pharmacy, Biology, Microbiology, Chemistry, Medical Representative or other related).
 • Very good knowledge of Greek and English.
 • Driving Licence.
 • Organizational skills and initiative development, pleasant personality, speaking fluency.
 • Experience in a similar position will be considered an additional qualification.

 

Earnings and Benefits:

 • An attractive remuneration package is offered that includes a 13th salary, medical insurance and provident fund.

 

Applications:

Candidates are kindly requested to send a full CV to one of the following:

Address: George Petrou LTD: PO Box 17100, Latsia 2260, Nicosia, Cyprus

Fax: 22753644 | E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

All applications will be considered strictly confidential

 

Apply for this job

Ιατρικός Επισκέπτης για επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου 175 views

Job Overview

Ιατρικός Επισκέπτης για επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου

 

Βασικά Καθήκοντα:

 • Προώθηση (επιστημονική ενημέρωση) φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε επαγγελματίες υγείας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο (κατά προτίμηση πτυχίο Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Χημείας, Ιατρικού Επισκέπτη ή άλλο συναφές).
 • Πολύ καλή γνώση Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδηγού.
 • Οργανωτικές ικανότητες και ανάπτυξη πρωτοβουλίας, ευχάριστη προσωπικότητα, ευφράδεια λόγου.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών που συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ταμείο προνοίας.

 

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε ένα από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: George Petrou LTD: Τ.Θ. 17100, 2260 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος

Φαξ: 22753644 | E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Medical Representative for Larnaca and Famagusta districts

Basic Responsibilities:

 • Promotion (medical detailing) of pharmaceutical and parapharmaceutical products to health professionals.

 

Required Qualifications:

 • University degree (preferably a degree in Pharmacy, Biology, Microbiology, Chemistry, Medical Representative or other related).
 • Very good knowledge of Greek and English.
 • Driving Licence.
 • Organizational skills and initiative development, pleasant personality, speaking fluency.
 • Experience in a similar position will be considered an additional qualification.

 

Earnings and Benefits:

 • An attractive remuneration package is offered that includes a 13th salary, medical insurance and provident fund.

 

Applications:

Candidates are kindly requested to send a full CV to one of the following:

Address: George Petrou LTD: PO Box 17100, Latsia 2260, Nicosia, Cyprus

Fax: 22753644 | E-mail: recruitment@gpetrou.com.cy

 

All applications will be considered strictly confidential

 

Apply for this job