Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 372 views

Job Overview

Η V.P.A. Cypenergia LTD από το 2008 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Το πεδίο δράσης της, καλύπτει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κυρίως στα Φωτοβολταϊκά.

Η V.P.A. Cypenergia LTD ζητά να προσλάβει άμεσα ηλεκτρολόγο μηχανικό με έδρα την Λευκωσία. 

Κύρια καθήκοντα

 • Παρακολούθηση Έργων
 • Παρακολούθηση έργων που εμπίπτουν στα πλαίσια συντήρησης.
 • Διεξαγωγή εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης των Φ/Β πάρκων.
 • Επιδιόρθωση και καταγραφή των σφαλμάτων στις Φ/Β εγκαταστάσεις.
 • Σύνταξη αναφορών των προγραμματισμένων και των εκτάκτων ελέγχων.
 • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και υγείας στον εκάστοτε χώρο εργασίας.(απαραίτητη η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία παρέχονται από τον εργοδότη). Επίβλεψη υπεργολάβων κατά την εργασία τους για την ποιότητα εργασίας τους.
 • Ικανότητα εργασίας σε Παγκύπρια βάση και διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων και έργων. Αλληλεπίδραση με υπεργολάβους και υπεύθυνους μηχανικούς.

Κύρια προσόντα

 • Απόφοιτος/η Πανεπιστημίου στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας
 • Άδεια από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ).
 • Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ
 • Γνώσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή/και προηγούμενη τεχνική εμπειρία.
 • Εμπειρία στη χρήση διαγνωστικών μηχανήματων όπως πολύμετρα, clamp meters κτλ., θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Αποτελεσματικότητα, Τιμιότητα.
 • Γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Word / Excel, Autocad).
 • Άδεια οδήγησης.

Απολαβές / τι προσφέρουμε εμείς

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Πλήρη κάλυψη οδοιπορικών εξόδων
 • Πακέτο κινητής τηλεφωνίας για τις εργασιακές ανάγκες

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 141 views

Job Overview

Η V.P.A. Cypenergia LTD από το 2008 αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Το πεδίο δράσης της, καλύπτει το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή φιλικών προς το περιβάλλον ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κυρίως στα Φωτοβολταϊκά.

Η V.P.A. Cypenergia LTD ζητά να προσλάβει άμεσα ηλεκτρολόγο μηχανικό με έδρα την Λευκωσία. 

Κύρια καθήκοντα

 • Παρακολούθηση Έργων
 • Παρακολούθηση έργων που εμπίπτουν στα πλαίσια συντήρησης.
 • Διεξαγωγή εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης των Φ/Β πάρκων.
 • Επιδιόρθωση και καταγραφή των σφαλμάτων στις Φ/Β εγκαταστάσεις.
 • Σύνταξη αναφορών των προγραμματισμένων και των εκτάκτων ελέγχων.
 • Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και υγείας στον εκάστοτε χώρο εργασίας.(απαραίτητη η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία παρέχονται από τον εργοδότη). Επίβλεψη υπεργολάβων κατά την εργασία τους για την ποιότητα εργασίας τους.
 • Ικανότητα εργασίας σε Παγκύπρια βάση και διαχείριση πολλαπλών καθηκόντων και έργων. Αλληλεπίδραση με υπεργολάβους και υπεύθυνους μηχανικούς.

Κύρια προσόντα

 • Απόφοιτος/η Πανεπιστημίου στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας
 • Άδεια από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ).
 • Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ
 • Γνώσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή/και προηγούμενη τεχνική εμπειρία.
 • Εμπειρία στη χρήση διαγνωστικών μηχανήματων όπως πολύμετρα, clamp meters κτλ., θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Υπευθυνότητα, Ομαδικότητα, Αποτελεσματικότητα, Τιμιότητα.
 • Γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Word / Excel, Autocad).
 • Άδεια οδήγησης.

Απολαβές / τι προσφέρουμε εμείς

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Πλήρη κάλυψη οδοιπορικών εξόδων
 • Πακέτο κινητής τηλεφωνίας για τις εργασιακές ανάγκες

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs