Ζητούνται φοιτητές για εταιρεία Μάρκετινγκ 88 views

Job Overview

Αναζητάμε φοιτητές για να στελεχώσουν διαφημιστικές καμπάνιες που δημιουργεί η εταιρεία μας, για περαιτέρω γνωστοποίηση του ονόματος των πελατών μας στο κοινό.

Οι υποψήφιοι χρειάζεται:

Να έχουν θετική διάθεση για να μπορούν να μαθαίνουν εύκολα

Να συνεργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στη διεύρυνση του πελατολογίου

Ικανότητες:

Εξαιρετική γνώση Ελληνικής γλώσσας(γραπτώς και προφορικώς)

Δυναμικός Χαρακτήρας

Παραγωγικό και δημιουργικό άτομο

Ικανότητα επίλυσης αποριών και προβλημάτων

Άμεση διαθεσιμότητα

Τι προσφέρουμε:

Εκπαίδευση

Αξιοκρατικό σύστημα αμοιβών και bonus παραγωγικότητας

Εξέλιξη ακόμα και σε διοικητικές θέσεις της εταιρείας

Παροχή ταξιδιών ανάπτυξης

Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος της ομάδας μας στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο με κωδικό MR-01 info@respectadv.gr

 

Apply for this job