Ζητούνται οδηγοί trailer στη Λάρνακα. 200 views

Job Overview

Νυχτερινά Δρομολόγια

Καθήκοντα:

• Παγκύπρια μεταφορά και παράδοση.

• Φόρτωση και εκφόρτωση παραγγελιών.

• Καθαριότητα του εσωτερικού και εξωτερικού του οχήματος/θαλάμου.

Προσόντα:

• Επαγγελματική άδεια φορτηγού.

• Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια.

• Ακεραιότητα χαρακτήρα ,υπευθυνότητα.

• Καθαρό μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους στο email: careers@interfreightlogistics.com η όπως τηλεφωνήσουν στο 96671025.

Apply for this job