ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 113 views

Job Overview

Η Cyprus Import Corporation Ltd (CiC Ltd), γενικός αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz στην Κύπρο ζητά να προσλάβει προσοντούχο άτομο για τη θέση του Πωλητή Ανταλλακτικών στην Λεμεσό.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Δημιουργία παραγγελιών και επίβλεψη της όλης διαδικασίας μέχρι την πώληση και την ολοκλήρωση της.
 • Παραγγελίες/Παραλαβές ανταλλακτικών.
 • Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων ή μέσω του συνεργείου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον ως πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτου
 • Απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής Σχολής
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γενική γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πέραν του διαδικτύου)
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Οργάνωση και διαχείριση πολλαπλών εργασιών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία
 • Ικανότητα να ανεπεξέρχεται σε καταστάσεις υπό πίεση και σε χρονοδιαγράμματα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

Η αντιπροσωπεία μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνολογία σε εργαστήρια τα οποία είναι ασφαλή, φιλικά και καθαρά.

Ωφελήματα/Οροι εργασίας:

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας, ΑΤΑ, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, πενθήμερη εργασία, κ.α.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο gpaschali@cic.com.cy μέχρι την 11.3.2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνηστε με το τηλέφωνο 22 691603.

 

Apply for this job