ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 77 views

Job Overview

Μεγάλος οργανισμός ζητά να προσλάβει: Mid Senior/Senior Accountant

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση εξόδων και πιστωτών
 • Διαχείριση ρευστότητας
 • Συμφιλίωση τραπεζών
 • Ετοιμασία διοικητικών καταστάσεων ( management reporting)
 • Διαχείριση και ετοιμασία μισθολογίου
 • Συνεργασία με  ελεγκτές
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη λογιστική ή κάτοχος πτυχίου  στη λογιστική CAT ή  LCCI Higher
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση
 • Γνώση λογιστικών ERP συστημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και Excel
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτικές ικανότητες , ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία

 

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:

recruitment.hr752@gmail.com 

Apply for this job