ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 200 views

Job Overview

Η Εταιρεία Βάσος Μαρκίδης Εστέιτς Λτδ, μια απο τις μεγαλύτερες Εταιρείες στην Οικοδομική Βιοχηχανία με έδρα την Λευκωσία ζητά για άμεση εργοδότηση Εργοδηγό.

 

Θέση Εργασίας: Εργοδηγός

Κατηγορία Απασχόλησης: Οικοδομές

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Κλάδος Απασχόλησης: Οικοδομική Βιομηχανία

 

Σκοπός της θέσης: Ο Εργοδηγός έχει την ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών σε διάφορα εργοτάξια της Εταιρείας σε Λευκωσία και Λεμεσό.

 

Καθήκοντα:

  • Οποιαδήποτε καθήκοντα απορρέουν από τη θέση του Εργοδηγού Εργοταξίου και οτιδήποτε άλλο παρεμφερή προκύψει (όπως πχ προγραμματισμός και εκτέλεση καθημερινών εργασιών, επίβλεψη, παραγγελίες και παραλαβή υλικών, συντονισμός υπεργολάβων κ.τ.λ.)

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 10 χρόνων στην επίβλεψη μεγάλων οικοδομικών έργων.
  • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
  • Έμφαση στη λεπτομέρεια

 

Θα εκτιμηθεί (επιπρόσθετα προσόντα)

  • Πείρα σε οικιστικές μονάδες (σπίτια – πολυκατοικίες)

 

Παροχές

  • Εργασία σε δημιουργικό δυναμικό περιβάλλον
  • Μισθός αναλόγως προσόντων

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω

email: sales@vmestates.com ή με φαξ στο 22343514.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

Apply for this job