Ζητείται Οδηγός / Looking for Driver 133 views

Job Overview

Καθήκοντα / Duties:

Φόρτωση από Λεμεσό και παράδοση σε Παγκύπρια Βάση παλετών για λογαριασμό πελατών της εταιρείας /  Loading of pallets from Limassol and delivery to all cities for account of company’s clients.

Προσόντα/ Qualifications:

  • Επαγγελματική άδεια φορτηγού / Professional driving license.
  • Πείρα σε παρόμοια θέση / Experience in similar position.
  • Καλή γνώση του Παγκύπριου οδικού δικτύου / Good knowledge of road network.

Για πληροφορίες:

Τηλέφωνο: +35796010033

Βιογραφικά στο e-mail: f.antoniou@interfreightlogistics.com

Apply for this job