Ζητείται οδηγός, διανομέας / looking for driver, distributor 103 views

Job Overview

Description:

Ζητείται οδηγός, διανομέας / looking for driver, distributor

Επαρχία Λευκωσίας/Λεμεσού/Λάρνακας

Προσόντα / Qualifications:

Επαγγελματική άδεια φορτηγού / Professional driving license. Πείρα σε παρόμοια θέση / Experience in similar position.

Duties:

Παράδοση για λογαριασμό πελατών της εταιρείας σε υπεραγορές με έλεγχο, αποθήκευση παραγγελιών / Delivery on behalf of company to supermarkets with order checking & placement.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο: 96010033 ή f.antoniou@interfreightlogistics.com

For additional information please contact: 96010033 ή f.antoniou@interfreightlogistics.com

Apply for this job