ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 210 views

Job Overview

ΖΗΤΕΙΤΑΙ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η εταιρεία Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ ζητά διανομέα με επαγγελματική άδεια οδηγού για το πρατήριο Λεμεσού.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού.
 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα .
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

Καθήκοντα:

 • Έλεγχος παραγγελιών
 • Φορτοεκφορτώσεις παραγγελιών
 • Διανομή και τοποθέτηση παραγγελιών στα σημεία πελατών σε Λεμεσό και Πάφο.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, 13ος  μισθός και Ταμείο Προνοίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις αποταθείτε στα γραφεία Λεμεσού στο τηλέφωνο 25 578712 , Email: HR@mitsidesgroup.com

 

Apply for this job

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 45 views

Job Overview

ΖΗΤΕΙΤΑΙ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Η εταιρεία Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ ζητά διανομέα με επαγγελματική άδεια οδηγού για το πρατήριο Λεμεσού.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού.
 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα .
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα

Καθήκοντα:

 • Έλεγχος παραγγελιών
 • Φορτοεκφορτώσεις παραγγελιών
 • Διανομή και τοποθέτηση παραγγελιών στα σημεία πελατών σε Λεμεσό και Πάφο.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, 13ος  μισθός και Ταμείο Προνοίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις αποταθείτε στα γραφεία Λεμεσού στο τηλέφωνο 25 578712 , Email: HR@mitsidesgroup.com

 

Apply for this job