Εξωτερικός Πωλητής/τρια 120 views

Job Overview

Η εταιρεία D.S.DEMETRIOU ENT LTD αντιπρόσωποι και διανομείς επώνυμων μαρκών γυαλιών ηλίου και οπτικών ειδών με έδρα την Λευκωσία ,ενδιαφέρεται να προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή/τρια (Προώθηση Πωλήσεων) για εξυπηρέτηση του πελατολογίου της και προώθηση των προϊόντων της σε παγκύπρια βάση.

Καθήκοντα

 • Καθημερινές προγραμματισμένες επισκέψεις σε πελάτες παγκύπρια
 • Παρουσίαση/προώθηση επώνυμων γυαλιών ηλίου και οπτικών ειδών                   
 • Ανάπτυξη των πωλήσεων και εφαρμογή προωθητικών ενεργειών
 • Διασφάλιση της άψογης εξυπηρέτησης του πελατολογίου
 • Διαχείριση δειγματολογίου- παραγγελιοληψίας
 • Είσπραξη με βάση της πιστωτικής πολιτικής

Προσόντα

 • Προηγούμενη πείρα στον ίδιο ή συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Δυναμική προσωπικότητα με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Ικανότητα κατανόησης των αναγκών των πελατών
 • Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού δραστηριοτήτων-στόχων
 • Να ακολουθεί πιστά την εμπορική πολιτική της εταιρείας

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο jobs@dsdemetriou.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μόνο προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες οι οποίοι/ες θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Apply for this job