Διευθυντής/Διευθύντρια Πωλήσεων Φωτιστικών – Κωδικός Θέσης PGS-HR015 219 views

Job Overview

Η εταιρεία PGS Electrical Supplies Ltd με συνεχή παρουσία πέραν των 40 ετών στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού ζητά να προσλάβει άμεσα Διευθυντή/Διευθύντρια Πωλήσεων Φωτισμού για την επαρχία Λευκωσίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία πέραν των 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο θα προσμετρήσει ως επιπλέον προσόν.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών.
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός.

Άλλα Προσόντα

 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και γνώση εργαλείων Microsoft Office
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης

Βασικά Καθήκοντα

 • Εξασφαλίζει τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πλατών παρέχοντας πολύ καλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης λιανικής και χονδρικής πώλησης
 • Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πελατολόγιο
 • Επιμελείται των οικονομικών και τεχνικών προσφορών προς τους πελάτες
 • Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του προσωπικού του καταστήματος και της διοίκησης, διασφαλίζοντας ό,τι όλα λειτουργούν βάσει του οράματος και των αξιών της εταιρείας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • 13ο μισθό, Ταμείο προνοίας και σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

 

Οι αιτήσεις εργοδότησης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα με τον κωδικό της θέσης PGS-HR015 στη διεύθυνση careers@pgs.com.cy ή να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση εργασίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://pgs.com.cy/careers/.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής αίτησης π.χ. τηλέφωνο, φαξ δεν θα γίνεται αποδεκτός.

 

Διευκρινήσεις

Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, η διεύθυνση της εταιρείας θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για προσωπική συνέντευξη.

Apply for this job

Διευθυντής/Διευθύντρια Πωλήσεων Φωτιστικών – Κωδικός Θέσης PGS-HR015 190 views

Job Overview

Η εταιρεία PGS Electrical Supplies Ltd με συνεχή παρουσία πέραν των 40 ετών στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού ζητά να προσλάβει άμεσα Διευθυντή/Διευθύντρια Πωλήσεων Φωτισμού για την επαρχία Λευκωσίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία πέραν των 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο θα προσμετρήσει ως επιπλέον προσόν.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών.
 • Υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός.

Άλλα Προσόντα

 • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και γνώση εργαλείων Microsoft Office
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης

Βασικά Καθήκοντα

 • Εξασφαλίζει τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πλατών παρέχοντας πολύ καλές υπηρεσίες εξυπηρέτησης λιανικής και χονδρικής πώλησης
 • Αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πελατολόγιο
 • Επιμελείται των οικονομικών και τεχνικών προσφορών προς τους πελάτες
 • Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του προσωπικού του καταστήματος και της διοίκησης, διασφαλίζοντας ό,τι όλα λειτουργούν βάσει του οράματος και των αξιών της εταιρείας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • 13ο μισθό, Ταμείο προνοίας και σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

 

Οι αιτήσεις εργοδότησης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα με τον κωδικό της θέσης PGS-HR015 στη διεύθυνση careers@pgs.com.cy ή να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση εργασίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://pgs.com.cy/careers/.

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής αίτησης π.χ. τηλέφωνο, φαξ δεν θα γίνεται αποδεκτός.

 

Διευκρινήσεις

Θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα προσωπικών δεδομένων. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, η διεύθυνση της εταιρείας θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για προσωπική συνέντευξη.

Apply for this job