ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 49 views

Job Overview

Καθήκοντα:

  • Παραλαβή παραγγελιών για λογαριασμό πελάτη μας
  • Φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση παραγγελιών σε πελάτες.
  • Διανομή προϊόντων στην επαρχία Λευκωσίας
  • Αφορά πελάτη μας εισαγωγέα/διανομέα ποτών

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοικος Λευκωσίας
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστο 2 χρόνων.
  • Κατοχή επαγγελματικής άδειας φορτηγου

Απολαβές & Ωφελήματα:

  • Πολύ καλό πακέτο απολαβών, μόνιμη πλήρης πενθήμερη εργασία, 13ος μισθός, εκπαίδευση και καλό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:  Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο  email careers@interfreightlogistics.com ή επικοινωνήστε στον αριθμό 96671025

Apply for this job