Διανομείς Φαγητού/ Delivery Riders 188 views

Job Overview

Η McDonalds™ Κύπρου εργοδοτώντας περισσότερα από 1400 άτομα στα 22 της εστιατόρια σε όλη την Κύπρο επενδύει και στηρίζει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της, αφού φροντίζει πάντοτε να βρίσκεται δίπλα στον κάθε εργαζόμενο της προσφέροντάς του συνεχείς εκπαιδεύσεις, καθώς και ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και προσωπικής εξέλιξης.

 

Τίτλος Θέσης  / Job Title: Διανομείς Φαγητού/ Delivery Riders

Επαρχεία / Locations: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος και Πάφος / Nicosia, Limassol, Larnaca, Famagusta and Paphos

 

Ρόλος / Job Role

Ως Διανομέας Φαγητού/ Delivery Riders στη McDonald’s™ θα καλεστείτε να δουλέψετε σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί ομαδικότητα και επαγγελματικότητα.

Ο ρόλος του Διανομέα Φαγητού/ Delivery Riders είναι η διανομή και παράδοση των προϊόντων στους πελάτες με μοτοποδήλατο, ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίες καθώς και τα πρότυπα σωστής εξυπηρέτησης των πελατών. / As a Delivery Rider at McDonald’s, you will be working in a pleasant environment that requires teamwork, professionalism, and proper customer service. Delivery Rider’s role is to deliver products to our customers by motorbike while following all the Road Safety laws and rules and the McDonald’s customer service standards.

 

Σημείωση / Note: Παρέχετε όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας, μοτοσυκλέτας και οδική ασφάλεια. / We provide all safety equipment, motorcycle and road safety.

 

Απαιτούμενα Προσόντα / Qualifications required

 • Άδειας οδήγησης Α1(≤125) / Driving License Α1(≤125)
 • Απαιτούμενη γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας / Greek or English Language is required
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα / Experience in a similar position will be considered as an advantage
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα / Personal integrity

 

 Ωφελήματα / Benefits

 • Ανταγωνιστικό βασικό μισθό συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού / Competitive basic salary including 13th salary
 • Επιπλέων φιλοδώρημα βάση ωρών εργασίας/ Additional bonus according to total working hours
 • Δωρεάν γεύμα εν ώρα εργασίας / Free meal during working hours
 • Ευέλικτο ωράριο / Flexible hours
 • Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης / Health care insurance
 • Ταμείο προνοίας / Provident fund
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης / Continuous education and development opportunities

 

 

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά / Apply Online:

https://www.mcdonalds.com.cy/mcdcy/careers/careers

Ή σε οποιοδήποτε από τα εστιατόρια μας / or in any McDonald’s restaurant

Apply for this job

Διανομείς Φαγητού/ Delivery Riders 32 views

Job Overview

Η McDonalds™ Κύπρου εργοδοτώντας περισσότερα από 1400 άτομα στα 22 της εστιατόρια σε όλη την Κύπρο επενδύει και στηρίζει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της, αφού φροντίζει πάντοτε να βρίσκεται δίπλα στον κάθε εργαζόμενο της προσφέροντάς του συνεχείς εκπαιδεύσεις, καθώς και ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και προσωπικής εξέλιξης.

 

Τίτλος Θέσης  / Job Title: Διανομείς Φαγητού/ Delivery Riders

Επαρχεία / Locations: Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος και Πάφος / Nicosia, Limassol, Larnaca, Famagusta and Paphos

 

Ρόλος / Job Role

Ως Διανομέας Φαγητού/ Delivery Riders στη McDonald’s™ θα καλεστείτε να δουλέψετε σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί ομαδικότητα και επαγγελματικότητα.

Ο ρόλος του Διανομέα Φαγητού/ Delivery Riders είναι η διανομή και παράδοση των προϊόντων στους πελάτες με μοτοποδήλατο, ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίες καθώς και τα πρότυπα σωστής εξυπηρέτησης των πελατών. / As a Delivery Rider at McDonald’s, you will be working in a pleasant environment that requires teamwork, professionalism, and proper customer service. Delivery Rider’s role is to deliver products to our customers by motorbike while following all the Road Safety laws and rules and the McDonald’s customer service standards.

 

Σημείωση / Note: Παρέχετε όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας, μοτοσυκλέτας και οδική ασφάλεια. / We provide all safety equipment, motorcycle and road safety.

 

Απαιτούμενα Προσόντα / Qualifications required

 • Άδειας οδήγησης Α1(≤125) / Driving License Α1(≤125)
 • Απαιτούμενη γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας / Greek or English Language is required
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα / Experience in a similar position will be considered as an advantage
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα / Personal integrity

 

 Ωφελήματα / Benefits

 • Ανταγωνιστικό βασικό μισθό συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού / Competitive basic salary including 13th salary
 • Επιπλέων φιλοδώρημα βάση ωρών εργασίας/ Additional bonus according to total working hours
 • Δωρεάν γεύμα εν ώρα εργασίας / Free meal during working hours
 • Ευέλικτο ωράριο / Flexible hours
 • Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης / Health care insurance
 • Ταμείο προνοίας / Provident fund
 • Συνεχόμενη εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης / Continuous education and development opportunities

 

 

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά / Apply Online:

https://www.mcdonalds.com.cy/mcdcy/careers/careers

Ή σε οποιοδήποτε από τα εστιατόρια μας / or in any McDonald’s restaurant

Apply for this job