Διανομέας (Λεμεσό) 232 views

Job Overview

H Εταιρεία S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD, αντιπρόσωπος/εισαγωγέας Ιατρικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων, και με βασικό πελατολόγιο κλινικές, νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία κτλ., ζητά για άμεση πρόσληψη ΔΙΑΝΟΜΕΑ με έδρα τη Λεμεσό.

Καθήκοντα:

 • Παραλαβή και έλεγχος παραγγελιών.
 • Φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση παραγγελιών σε πελάτες.
 • Διανομή προϊόντων στην επαρχία Λεμεσού.
 • Παροχή βοήθειας στη λειτουργία της αποθήκης όταν παραστεί ανάγκη.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοικος Λεμεσού.
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστο 2 χρόνων.
 • Κατοχή άδειας οδηγού.
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
 • Απόφοιτος Λυκείου & εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
 • Οργανωτικές ικανότητες, συνέπεια, υπευθυνότητα και εχεμύθεια.
 • Προθυμία, ομαδικό πνεύμα και πελατοκεντρική προσέγγιση.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Απολαβές αναλόγως προσόντων, μόνιμη πλήρης πενθήμερη εργασία, 13ος μισθός, εκπαίδευση και καλό περιβάλλον εργασίας.

Ωράριο Εργασίας:  Δευτέρα-Παρασκευή  08:00-13:00 & 15:00-18:00 (χειμώνα) /16:00-19:00 (καλοκαίρι).

Αιτήσεις: Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ στο  email hr@stylianoumedisupplies.com ή Φαξ:  25384540.

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές

Apply for this job