Γραφέας / Βοηθός λογιστηρίου – Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου 313 views

Job Overview

Η εμπορική εταιρεία L&M Michaelides Ltd, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, λόγω επέκτασης του κύκλου εργασιών της, ζητά να προσλάβει το ακόλουθο προσωπικό:

Γραφέας / Βοηθός λογιστηρίου – Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου

  • Απαραίτητα προσόντα:
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Απόφοιτος γυμνασίου
  • Προηγούμενη πείρα σε θέση με παρόμοια καθήκοντα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται πολύ καλό σύνολο αποδοχών.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα άτομα να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο Fax: 22461201 ή στο e-mail n.nicolaou@michaelides.com.cy

 

Apply for this job