Ανώτεροι Λειτουργοί Λογιστηρίου 61 views

Job Overview

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προσλάβει 2 ανώτερους λειτουργούς Λογιστηρίου πλήρους απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου στη λογιστική ή οικονομικά ή χρηματοοικονομικά ή κάτοχος LCCI Higher, CAT
  • Γενικά καθήκοντα λογιστηρίου
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel)
  • Προηγούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών, 13ος / ταμείο προνοίας

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 19.06.2023, ώρα 12μμ

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: hr@aretaeio.com. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22200625.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.

Apply for this job