Αιτήσεις για τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κολοσσίου 196 views

Job Overview

 

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Κολοσσίου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κολοσσίου, καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας, με αμοιβή €890,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι υπό τη μορφή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού στα τηλ. 25805257 / 25802254 / 25802159.

Apply for this job