Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης – Προφίλ θέσης 120 views

Job Overview

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης – Προφίλ θέσης

 

Η Universal Life ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά της Γραφεία στην Λευκωσία.  Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναφέρεται στον Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού με τον οποίο θα συνεργάζεται στενά για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλάνου εκπαίδευσης και ανάπτυξης των μελών του Προσωπικού, το οποίο να υποστηρίζει το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και το πλαίσιο δεξιοτήτων της Εταιρείας.

 

Κύρια καθήκοντα θέσης

 • Αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού με την χρήση τεχνικών και εργαλείων και παροχή υποστήριξης στο διευθυντικό προσωπικό για την δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων ανάπτυξης του προσωπικού
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών λύσεων για κάλυψη των αναγκών του προσωπικού
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ένταξης / ενημέρωσης / εκπαίδευσης νεοπροσληφθέντων
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αναπτυξιακών δράσεων και υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση τους
 • Συντονισμός διαδικασίας δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
 • Υποστήριξη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του προσωπικού, όπως την διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης, διαδικασία επιβράβευσης κ.α.
 • Ετοιμασία εγχειριδίων
 • Διαχείριση εργαλείων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται στην Εταιρεία και τήρηση στοιχείων στα συστήματα της Εταιρείας αναφορικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μελών του Προσωπικού
 • Ετοιμασία και υποβολή εντύπων στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συμβολή στην ετοιμασία και παρακολούθηση του προϋπολογισμού εκπαίδευσης

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα κατά προτίμηση στους κλάδους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Οργανωτική Ανάπτυξη ή άλλο συναφή κλάδο. Μεταπτυχιακό δίπλωμα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Γνώση / εμπειρία στην χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και στη δημιουργία απλών ηλεκτρονικών μαθημάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Εμπειρία ως εκπαιδευτής / εκπαιδεύτρια επαγγελματικής κατάρτισης σε ενήλικες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office

 

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να εστιάζει στο αποτέλεσμα.  Θα πρέπει επίσης να διαθέτει δεξιότητες παρουσίασης (presentation skills), οργανωτικές ικανότητες,  να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα πολλαπλά έργα και απαιτήσεις του ρόλου του, κάτω από αυστηρές προθεσμίες και στενά χρονοδιαγράμματα.

 

Απολαβές και ωφελήματα:

Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής (60 x μηνιαίο μισθό)
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://career.unilife.com.cy/ μέχρι τις  5/6/2022.

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

 

Ποιοι είμαστε

H Universal Life ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1970 με βασικό στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο του ασφαλιστικού τομέα.  Έχοντας συμπληρώσει πέντε δεκαετίες ζωής και προσφοράς προς την οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας, η Universal Life έχει  καταστήσει το όνομά της συνώνυμο με την ασφάλεια ζωής και υγείας στην Κύπρο.  H Universal Life  αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στην Κύπρο  και μια ξεχωριστή θέση στον τομέα των υπηρεσιών.

 

Η Universal Life αποτελεί εργοδότη επιλογής για επίδοξους και καταξιωμένους επαγγελματίες και είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο που έχει εξασφαλίσει την παγκοσμίου εμβέλειας πιστοποίηση Great Place to Work®. Η πιστοποίηση αυτή αντανακλά τη σημασία που δίνει η Εταιρεία στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποί της να νιώθουν ότι μπορούν να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, λαμβάνοντας σεβασμό και νιώθοντας περηφάνια για το έργο που επιτελούν.

 

 

 

 

Apply for this job