Οδηγός Αποθήκης / Αποθηκάριος (Διπλός Ρόλος) 127 views

Job Overview

Η εταιρεία P. J. PIZZA CYPRUS LTD αναζητεί για μόνιμη θέση Οδηγό Αποθήκης/Αποθηκάριο (Διπλός Ρόλος).

Περιγραφή θέσης

  • Ορθή εκτέλεση παραγγελιών
  • Φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων
  • Σωστή και έγκαιρη παράδοση προϊόντων
  • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης της αποθήκης

Επιθυμητά προσόντα

  • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
  • Προηγούμενη εμπειρία σε διανομή και αποθήκη θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@papajohns.com.cy αναφέροντας την εν λόγω θέση  στο θέμα του email.

Apply for this job