ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ – Λειτουργός για τη Γραμματεία της Ένωσης 122 views

Job Overview

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ, με έδρα τη Λεμεσό, ζητεί να προσλάβει Λειτουργό για τη Γραμματεία της Ένωσης.

 

Απαραίτητα Προσόντα: Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office, Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Πτυχίο Ναυτιλιακών σπουδών θα θεωρείται επιπλέον προσόν. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στο Email: cus@cus.com.cy . Τηλ. Επικ.: +35725818161.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 

 

E-mail: cus@cus.com.cy

 

Apply for this job