Κενή Θέση – Διευθυντή Αποθήκης 118 views

Job Overview

Η Laiko Cosmos Trading ltd είναι μια από τις μεγαλύτερες  εταιρείες διανομής ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Κύπρο και διανέμει πλήθος διεθνών και τοπικών μαρκών στις κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Η εταιρεία ζητά να προσλάβει Διευθυντή Αποθήκης για την Κεντρική Αποθήκη της Εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Στρατηγική διαχείριση της αποθήκης σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Επίβλεψη των λειτουργιών παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής
 • Διαχείριση αποθεμάτων αποθήκης
 • Διεξαγωγή ελέγχων αποθεμάτων αποθήκης
 • Τήρηση των προτύπων Ασφάλειας και Υγείας
 • Δρομολόγηση στόλου
 • Διαχείριση εργαζομένων στην αποθήκη

Προσόντα: 

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στο Logistics,ή την Διαχείριση  Αλυσίδας Εφοδιασμού ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εργασιακή πείρα άνω των 2 χρόνων
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ηγετικές Ικανότητες και ικανότητα διαχείρισης προσωπικού
 • Οργανωτικές δεξιότητες

Απολαβές και Ωφελήματα

 • Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει
 • 13ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση info@laikocosmos.com, για αιτήσεις μπορείτε να αποταθείτε στην εταιρεία στα Κεντρικά Γραφεία Λεωφ. Λεμεσού 209,2540 Βιομηχανική Περιοχή  Ιδαλίου και στο τηλέφωνο 22717300.

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs