Καθαριστές / Καθαρίστριες 121 views

Job Overview

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Πλήρης ή μερική απασχόληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Καθαρισμός χώρων καταστήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Ευχάριστη προσωπικότητα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GOODY(EMAIL & ΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ: info@gcy.com.cy ή 70072626

Apply for this job