ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 125 views

Job Overview

Το δικηγορικό γραφείο ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα την Λευκωσία, ζητεί να προσλάβει άτομο για τη θέση της γραμματέως/προσωπικής βοηθού.

Απαραίτητα προσόντα για την υποψήφια:

– Πτυχίο Γραμματέως ή Διαχείρισης Γραφείου.

– Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

– Οργανωτικές ικανότητες, ευφράδεια λόγου, δυνατότητα να εργάζεται υπό   πίεση, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια.

– Προηγούμενη πείρα στην θέση γραμματέως σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων

Τα Βιογραφικά Σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται με email μέχρι 03 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntheodorou@erallc.co

Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

 

Apply for this job